รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ’ รัชกาล ที่ 10